top of page

SINO hjullastere

SINO leverer 5 forskjellige hjullastere med løftekapasitet fra 800 kg til 2500 kg.

Løftekapasitet: 800kg
Egenvekt: 2700kg


Leveres med 3-sylindret eller 4-sylindret dieselmotor

Løftekapasitet: 1000kg
Egenvekt: 2900kg


Leveres med 3-sylindret eller 4-sylindret dieselmotor

Løftekapasitet: 1200kg
Egenvekt: 3100kg


4-sylindret turbodieselmotor

Løftekapasitet: 1600kg
Egenvekt: 3500kg


4-sylindret turbodieselmotor

Løftekapasitet: 2500kg
Egenvekt: 5100kg


4-sylindret turbodieselmotor med intercooler

Fra 2023 har alle SINO hjullastere en parkeringsvarmer av webastotype som standard utstyr. Med parkeringsvarmeren er førerhuset varmt og vinduene isfrie i løpet av kort tid.

Det gjelder nå nye miljøkrav til avgass fra anleggsmaskiner.


EU har vedtatt nye og strengere krav til avgass fra anleggsmaskiner som selges i Europa. Det nye avgasskravet er Euro V / Steg V. Det ble gjort gjeldende fra 01.01.2022. Etter denne datoen er det ikke lov, verken i Norge eller ellers i Europa, å selge anleggsmaskiner som har motor som ikke oppfyller miljøkravet Euro V / Steg V for avgass.


Alle SINO hjullastere som leveres etter 01.01.2022 har Euro V / Steg V dieselmotor. For 2022 er ikke bare motorene nye, men de fleste SINO hjullasterne er helt nye og forbedrete modeller hvor også chassis og førerhus er nye. 

bottom of page